Loading
Company

Impressum

Tulajdonjog

A honlapot az Ave Sophia Design Studio Bt. birtokolja és működteti. A Tulajdonos nevének, valamint egyes termékeinek, szolgáltatásainak elnevezése a védjegyekről szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.

A honlapon található vagy itt közzétett valamennyi tartalom – beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a szövegeket, grafikákat, fotókat, képeket, mozgóképeket, video anyagokat és illusztrációkat kizárólag a tulajdonos birtokolja. A honlap minden eleme – beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a látványtervet és a tartalmat – kereskedelmi, szerzői jogi, védjegyi és egyéb, szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védelme alatt áll, elemei semmilyen formában sem másolhatók vagy továbbíthatók.

A tartalom egészének szerzői joga az Ave Sophia Design Studio Bt. tulajdonában van és marad. Ha a honlapon található dokumentumok ellenkező utasítást nem tartalmaznak, a felhasználó megtekintheti, lejátszhatja, kinyomtathatja, illetve letöltheti a webhelyen található dokumentumokat, hanganyagokat és video anyagokat, de ezeket kizárólag személyes, tájékozódási és nem kereskedelmi célra használhatja fel. Tilos a tartalom módosítása, másolása, közvetítése, közzététele, előadása, reprodukálása, kiadása, licencelése, átruházása, értékesítése, továbbá a tartalom alapján készült művek létrehozása a tulajdonos belegyezése nélkül. A szerzői jogokra vonatkozó hatályos törvényben engedélyezett módokon kívül a tartalom egyetlen eleme sem használható fel újra a tulajdonos előzetes engedélye nélkül. A jelen feltételek hatálya alatt az ilyen anyagok más honlapokon vagy hálózati számítógépes környezetekben való felhasználása tilos. A honlapon található tartalmakban szereplő szerzői jogi információk, védjegyek és egyéb, tulajdonjoggal védett elemek eltávolítása tilos.

Company

AVE SOPHIA DESIGN STUDIO BT.
Registered TAX number: 24988667‐2‐43
Eu TAX number: HU 24988667
Company lovation: 1114 Budapest, Kanizsai utca 20.
Cégjegyzékszám: 01‐06‐793621 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Bank

Ave Sophia Design Studio Bt.
Gránit Bank 12100011‐17625997
IBAN HU56121000111762599700000000
H-1439 Budapest, Pf., 649.

Contact

Szabó Evu – Co-founder, designer
Tel.: +36 70 369 4324
E‐mail: evu@avesophia.hu

Web storage

Tárhelypark Kft., 1119 Budapest, Mohai köz 4.