Loading
May 3, 2023

MTA Centre of excellence | MTA Kiváló kutatóhely

written by evu
in category Brand

The Hungarian Academy of Sciences, on the basis of the recommendation of the Research Council, has awarded the Research Centre of Excellence Award to 95 Hungarian scientific workshops and institutions in recognition of their outstanding scientific work.

Our task was to design the logo and the associated corporate identity. The visual starting point for the certification was the MTA Headquarters, whose columns form the body of the logo. This formal solution evokes associations closely linked to the institution: stability, timelessness, tradition.


A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek.

Feladatunk a logó és a hozzá tartozó arculat megtervezése volt. A minősítés vizuális kiindulópontja az MTA Székház volt, melynek oszlopai adják a logó testét. Ez a formai megoldás olyan asszociációkat vált ki, melyek szorosan összefüggnek az intézménnyel: stabilitás, időtállóság, hagyomány.

Client: MTA | Hungarian Academy of Sciences

Ave Sophia | 2023