Loading
Apr 18, 2023

Zsófi is the first prize winner of the Intermedia section of the 2023 OTDK Art and Art History section | Zsófi a 2023-as OTDK Művészeti és Művészettudományi szekció Intermédia tagozatának első helyezettje

written by evu

Post-táj chi, the garden-less gardener, is a speculative design project that explores the impact of overpopulation and climate change on the mental health of the Anthropocene era, the therapeutic effects of gardens on mental disorders, and what alternatives we can offer in an age when humans are losing touch with nature. The aim of the project is to develop a series of exercises that will help people to access the benefits of garden activities without gardens. Post-landscape chi is a tai chi practice that no longer requires a landscape or a garden, but rather a series of exercises that rely on the memory of the muscles, based on the gardening work that has been done in the past. It can also be done at home, in your room.

The project also included a film showing the sequence of exercises.
Supervising teachers: Antal Lakner, Beáta Pintérné Sosity


A Poszt-táj chi, a kert nélküli kertész címre hallgató spekulatív design projekt azt vizsgálja, hogy a túlnépesedés és klímaváltozás milyen hatással van az antropocén kor emberének mentális egészségére, a kertnek milyen terápiás hatásai vannak a mentális zavarokra, és milyen alternatívát tudunk nyújtani egy olyan korban, amikor az ember végleg elveszti kapcsolatát az őt körülvevő természettel. A projekt célja egy olyan gyakorlatsor kidolgozása, ami kertek nélkül is segít a kerti tevékenységek nyújtotta előnyök elérésében. A Poszt-táj chi egy olyan tai chi gyakorlatsor, amihez már nem kell táj és nem kell kert, elég az izmok emlékezetére hagyatkozni, a korábban elvégzett kerti munkák alapján. A gyakorlatsor otthon, a szobában is elvégezhető.

A projekt része volt a gyakorlatsort bemutató film is.
Témavezető oktatók: Lakner Antal, Pintérné Sosity Beáta